Почетак Обједињена процедура Обједињена процедура Приjава завршетка израде темеља

Приjава завршетка израде темеља

Извођач радова подноси органу коjи jе издао грађевинску дозволу изjаву о завршетку израде темеља и о завршетку обjекта у конструктивном смислу.

 

               Извођач уз изjаву о завршетку израде темеља прилаже геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима коjима jе уређено извођење геодетских радова. 

 

 

               Надлежни орган, у року од три дана од дана приjема изjаве, обавештава о завршетку израде темеља надлежну грађевинску инспекциjу коjа има обавезу да у року од три радна дана изврши инспекциjски надзор и о томе обавести надлежни орган.

 

 

               Ако надлежни орган по извршеноj контроли утврди да постоjи одступање геодетског снимка изграђених темеља у односу на грађевинску дозволу, одмах ће обавестити грађевинског инспектора о овоj чињеници, са налогом да се започети радови обуставе до усаглашавања изградње темеља са главним проjектом. 

 

 

               Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин на жиро рачун броj 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230 и за потврду:

 

  • 1.410,00 дин. - за обjекат категориjе А 
  • 2.810,00 дин. - за обjекат категориjе Б
  • 3.750,00 дин. - за обjекат категориjе В
  • 3.750,00 дин. - за обjекат категориjе Г. 

   

 

Висина накнада за ЦЕОП:  

 

                Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

 

               За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

 

- за приjаву радова, приjаву завршетка израде темеља, приjаву завршетка обjекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске коjима се покреће поступак у оквиру обjедињене процедуре 500,00 динара. 

 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.
Систему можете приступити преко хттпс://цеоп.апр.гов.рс/ерегистратионпортал/ и путем Система поднети захтев.

 

 ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs