Почетак О Сечњу Туризам

Туризам

 

Перспективе развоја туризма


Природни потенцијали и положај општине пружају услове за развој туризма као комплементарне привредне гране. Основни предуслов је привредно оживљавање овог краја, што би довело до пораста животног стандарда грађана, смањење броја незапослених и спречавања одласка младих људи са овог подручја.
Стога ће у наредном периоду бити један од стратешких цињева и развој руралног туризма.

Близина границе са Европском унијом и отварање великог граничног прелаза омогућавју развој транзитног туризма, а у многоме би убрзале и општи привредни развој општине.

Ловни потенцијали представљају најатрактивнији ресурс којим општина располаже за развој ловног туризма. Природна средина (алувијалне шуме, барске биљке, степска вегетација и водени ресурси) погодна је основа за формирање станишта за велики број животињских врста, због чега су ловишта на територији општине Сечањ била увек привлачна.

Ревитализацијом акваторија реке Тамиш, као прворазредног мотива за разноврстне туристичке , спортске и рекреативне активности везане за воду (веслање, једрење, купање, посматрање птица, спортски риболов, фото сафари), а такође и належућег приобаља (боравак у природном амбијенту, пешачко-бициклистичке стазе, трим стазе, угоститељски објекти) створили би се услови за развој спортско-рекреативног туризма.

Формирањем локалитета који треба да обезбеде услове за краће задржавање, одмор и рекреацију (намењени ловцима, риболовцима, спортистима, организованим посетама деце и омладине) створили би се услови за дневну, викенд и празничну рекреацију градског и локалног становништва у непосредном окружењу, а тиме и развоју излетничког и боравишног туризма.

Обогаћивању туристичке понуде општине Сечањ допринеће велики број археолошких и архитектонских споменика културе. У функцији развоја туризма мора бити укључена и домаћа радиност као основна или допунска делатност домаћег становништва. Такође је неопходно и веће укључивање мале пивреде, трговине, пољопривредно-прехрамбених капацитета, сервисних услуга, изградња спортских објеката, обезбеђивање културних садржаја и осмишљавање маркетинг делатности.

Општина из домена своје надлежности мора подстицати развој туризма уступањем или давањем у закуп атрактивних локалитета, јачањем службе туристичке организације и обезбеђивањем локалних инфраструктурних услова за нормално функционисање пословних објеката.

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs