Почетак Општинска управа Одељење за општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове

Одељење за општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове

Врши послове који се односе на:

 • унапређење организације рада и модернизацију Општинске управе;
 • примену закона и других прописа у општем управном поступку;
 • вођење регистра становника и општег бирачког списка;
 • послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • надзор над радом месних канцеларија;
 • матичне књиге држављана;
 • коришћење и одржавање зграда и службених просторија;
 • заштиту, очување и евиденцију непокретности над којима право коришћења има општина;
 • управљање и коришћење непокретности на којима право коришћења има општина;
 • промет земљишта и зграда;
 • припремање седница Скупштина општине и општинског већа;
 • обраду аката усвојених на седницама и чувању изворних докумената;
 • пружање стручне помоћи одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним радним телима;
 • прибављање одговора и обавештења која траже одборници;
 • представке и предлоге грађана;
 • избор, именовања и постављења;
 • врши проверу усаглашености нормативних аката, одлука, решења и закључака које доносе Скупштина општине, Општинско веће и председник општине са законом и другим прописима;
 • припрема нацрте прописа и других општих аката;
 • давање правних мишљења Скупштини, председнику општине и Општинском већу о законитости правних и других општих аката које припрема Општинска управа.

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Општинска управа Одељење за општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове