Почетак Општинска управа Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и грађевинарство

Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и грађевинарство

Обавља послове који се односе на:

 • припрему и доношење просторних и урбанистичких планова;
 • прибављање мишљења од надлежног министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању;
 • давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности Републике и општине;
 • спровођење урнабистички планова, издавање обавештења о намени урбанистичко-грађевинске парцеле;
 • издавање одобрења за грађење, обезбеђује технички преглед и издавање употребне дозволе за објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа грађевинско земљиште;
 • издавање аката о условима за уређење локација, давање локација, давање потврда о усклађености техничке документације са планским актима;
 • уређење јавних површина на основу одговарајућих планских докуманата;
 • евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађиавње са планским актима;
 • уређење, развој и обављање комуналних делатности;
 • праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођења отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, саобраћаја и друго у складу с законом);
 • прати доношење планова и програма комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију;
 • даје мишљење на ценовник коминалних услуга;
 • води регистар улица, тргова и зграда;
 • прати остваривање програма уређења грађевинског земљишта, стамбену изградњу и одржавање стамбених зграда;
 • послови везани за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину, ванлинијски превоз путника и такси превоз.

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Општинска управа Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и грађевинарство