Почетак Обавештења за јавност

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ - ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 04.04.2020

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2020-II-14
дана: 04.04.2020. године

Сечањ

 

На основу препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, а у складу са мерама Владе Републике Србије, Председник општине Сечањ донео је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, и може се вршити по следећем принципу:

 • Понедељак — Петак од 07 до 15 часова
 • Суботом од 04 до 07 часова — искључиво за грађане старије од 65 Година.
 • Суботом од 08 до 12 часова
 • Недеља нерадан дан
 • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом, да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити ЈЕДАН потрошач на ЧЕТИРИ, с тим да не може бити више од ПЕТ лица у објекту у исто време, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници Општине Сечањ и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања на територији Републике Србије.

 

 

 

ОДЛУКА Преузми овде

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА И КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА И КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ Преузми овде

ОДЛУКА О НАБАВЦИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2020-II-08
Дана: 30.03.2020. године
Сечањ

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени Гласник РС” 28/20), препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, и члана 57. Статута општине Сечањ („Службени Лист“ општине Сечањ бр.З/2019), Председник општине Сечањ дана 30.03.2020. Године донео је

ОДЛУКУ О НАБАВЦИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ

1. Додељује се хуманитарна помоћ, животних намирница и средстава за дезинфекцију у виду пакета, пензионерима са пребивалиштем на територији општине Сечањ, чије су пензије ниже од 30.000,00 Динара.

Одлука ступа на снагу и примењује се од 31.03.2020. Године.

 

ОДЛУКА О НАБАВЦИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ 

-СПЕЦИФИКАЦИЈА-

Преузми овде

 

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ - ПОЗИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ 22.03.2020

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сечањ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-30/2020-II-06

Дана: 22.03.2020. године

На основу препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, а у складу са мерама Владе Републике Србије, Председник општине Сечањ донео је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА

ЕПИДЕМИЈЕ COVD-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

1.     Позивни центар (call centar) за пружање помоћи грађанима радиће од 07 до 16 часова,

Позивни бројеви су: 0233841-111 и 023/3841-113.

Месне заједнице ће дежурати од 07 до 15 часова.

2,     Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници Општине Сечањ и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања на територији Републике Србије.

 

 

 

ОДЛУКА Преузми овде

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ - ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 22.03.2020

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2020-II-05
дана: 22.03.2020. године

На основу препоруке општинског штаба за ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, а у складу са мерама Владе Републике Србије, Председник општине Сечањ донео је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, и може се вршити по следећем принципу:
- Понедељак — Субота од 07 до 15 часова
- Недељом од 08 до 15 часова
- Недељом од 04 до 07 часова — искључиво за грађане старије од 65 Година.
- Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом, да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити ЈЕДАН потрошач на ЧЕТИРИ, с тим да не може бити више од ПЕТ лица у објекту у исто време, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници Општине Сечањ и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања на територији Републике Србије.

 

 

 

ОДЛУКА Преузми овде

Списак малопродајних објеката трговинских ланаца који ће радити недељом од 04 до 07 часова за снабдевање старијих од 65 година

Списак малопродајних објеката трговинских ланаца  који ће радити

недељом од 04 до 07 часова за снабдевање старијих од 65 година

Преузми овде 

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ - УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ - УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

Преузми овде 

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ - ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-3012020-11-03
дана: 21.03.2020. године

На основу препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, а у складу са одлуком Владе Републике Србије, Председник општине Сечањ донео је


одлуку О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ COVlD-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ


1. Ограничава се радно време а потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, и може се вршити по следећем принципу:

 • Понедељак — Субота од 07 до 18 часова
 • Недељом од 08 до 18 часова
 • Недељом од 04 до 07 часова — искључиво за грађане старије од 65 Година.
 • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом, да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити ЈЕДАН потрошач на ЧЕТИРИ квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености а у складу са закључком владе бр:53-2581/2020 од 17.03.2020. Године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници Општине Сечањ и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања на територији Републике Србије.

 

 ОДЛУКА  Преузми овде

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Преузми овде

ОБАВЕШТЕЊЕ респираторне амбуланте ДЗ Сечањ

Бројеви телефонa у респираторној амбуланти ДЗ Сечањ, ради пружања информација грађанима:

Број фиксног телефона респираторне амбуланте 023 3841-671

Број мобилног телефона респираторне амбуланте 062 215 113

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са новонасталом ситуацијом, која се тиче одбране од Корона вируса

ОБАВЕШТЕЊЕ  у вези са новонасталом ситуацијом, која се тиче одбране од Корона вируса

Преузми овде

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ДОНЕО ЈЕ ОДЛУКУ О НЕОПХОДНИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА

ОДЛУКА О НЕОПХОДНИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА
Преузми овде

ОБАВЕШТЕЊЕ о постављању ПОС терминала

У Општинској управи општине Сечањ омугућена je нова услуга
грађанима. Захваљујући Канцеларији за информационе технологије и
електронску управу, Општинска управа општине Сечањ је поставила два
ПОС терминала и тиме омогућила корисницима својих услуга да
адмнистративне и друге таксе, накнаде и порез на имовину плате
електронским путем. Електронско плаћање доступно је свим платним
картицама (DinaCard, VISA, MasterCard) бeз обзира на банку издаваоца.

Путем платних картица у Општинској управи општине Сечањ у
канцеларији матичара и канцеларији Одсека за утврђивање, наплату и
контролу јавних прихода општине Сечањ могуће је да се плате све
административне таксе (локалне и републичке), накнаде, порез на имовину
и остале обавезе по основу локалних јавних прихода.

ОБАВЕШТЕЊЕ о постављању ПОС терминала

Преузми овде

 

PLAN I PROGRAM INSPEKCIJSKOG NADZORA PO INSPEKCIJAMA ZA 2017. GODINU
Preuzmi ovdе

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Обавештења за јавност